ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο πλανήτης Γη το βράδυ…

Το ΙΑΑΔΕΤ οργανώνει για όλο το 2016 στην Ελλάδα την παγκόσμια δράση “Ο πλανήτης Γη το βράδυ…” (Globe at Night 2016) που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, και ειδικά των μαθητών, στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Φωτορρύπανσης. Ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του για την φωτεινότητα του νυκτερινού ουρανού της περιοχή του παρατηρώντας γνωστούς αστερισμούς, μαθαίνοντας παράλληλα τους μύθους και παραδόσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.