ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με ενθουσιασμό μοιραζόμαστε ότι η Στέλα Γκίρτσου, Επιστημονική Συνεργάτης μας, συμμετείχε στο ESA-ECMWF Workshop on Machine Learning for Earth Observation and Prediction που πραγματοποιήθηκε 7-10 Μαΐου 2024 στο Frascati της Ιταλίας.

Μετά από διεισδυτικές παρουσιάσεις και γόνιμες συζητήσεις σχετικά με τις ταχύτατες εξελίξεις στην #MachineLearning for Earth System Observation and Prediction. Η Στέλλα παρουσίασε την υπηρεσία πρόβλεψης πυρκαγιών της BEYOND για την επόμενη ημέρα ξεκινώντας έναν διάλογο με τους συμμετέχοντες γύρω από το poster της με τίτλο «Machine Learning for Next-Day Wildfire Prediction: Classic approach Metric Learning and Image Segmentation».
Το εργαστήριο είχε ως στόχο να διερευνήσει πώς οι τεχνικές μηχανικής μάθησης (ML) και βαθιάς μάθησης (DL) ενισχύουν την παρατήρηση και πρόβλεψη του γήινου συστήματος (ESOP), με παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τη συγχώνευση των ML/DL με τις παραδοσιακές τεχνικές ESOP, με στόχο να παρουσιάσει τον αντίκτυπο, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προτείνει μελλοντικές κατευθύνσεις.