ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μαθαίνουμε για τις συναρπαστικές ΜαύρεςΤρύπες χάρη στην περιέργεια των παιδιών!

Σήμερα η Μαρία Χήρα και ο Έκτορας Πουλιάσης από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών απαντούν στα ελληνικά στις ερωτήσεις για τις μαύρες τρύπες από το 1ο δημοτικό σχολείο Μαραθώνα.