ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εντυπωσιακή η σημερινή εικόνα του Ήλιου με την ομάδα ηλιακών κηλίδων #3668, να είναι μεγαλύτερη από τον πλανήτη Δία.

Φωτογραφία: Δρ. Αλέξης Λιάκος, ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.