ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το πρόγραμμα SPEARHEAD παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο 388 της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAUS): Solar & Stellar Coronal Mass Ejections που πραγματοποιείται στην Κρακοβία της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα από 05-10 Μαΐου 2024.

Σχετικές παρουσιάσεις έγιναν από τον καθηγητή Bernd Heber (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel) – Near relativistic proton spectra measured by SOHO/EPHIN
Το IAUS388 παρέχει ένα φόρουμ για την κοινοποίηση της τρέχουσας προόδου και των μελλοντικών βημάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα.