ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της Επιστήμης. Ανοίγοντας νέα μονοπάτια γνώσης;

Οι ερευνητές του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συζητούν για την επανάσταση που φέρνει στον χώρο της επιστήμης και των κρίσιμων αποφάσεων, για μια βιώσιμη οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2024, που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιο είναι το μέλλον της ανθρώπινης σκέψης;», το Σάββατο 1η Ιουνίου, στη Γαλλική Σχολή Ελλάδος.
Στους κατάμεστους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών οι ομιλητές-επιστημονικοί συνεργάτες του BEYOND EO Centre NOA, παρουσίασαν τις απόψεις τους και άνοιξαν διάλογο με το κοινό για το κατά πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη υποβοηθά τη δημιουργία νέας επιστημονικής σκέψης αλλά και θέτει ζητήματα χρήσης πόρων, πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, ισσοροπίας μεταξύ υπολογιστικής και ανθρώπινης σκέψης και εργασιακών ακόμη θεμάτων.
Ο διάλογος στράφηκε επίσης στην αξιοποίηση των τεράστιων όγκων δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται απο το Διάστημα, τα επίγεια δίκτυα αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα, όπως και στην συνεχώς αυξανόμενη χρήση κατανεμημένων υπολογιστικών κέντρων στο σύννεφο, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και έχουν σοβαρο περβαλλοντικό αποτύπωμα, γεγονός που χρήζει της συνεχούς προσοχής μας, ώστε να υπάρξει το απαραίτητο αντιστάθμισμα και προσφερόμενο όφελος στις επιστήμες του περιβάλλλοντος και ειδικότερα στον τομέα της οικολογικής γεωργίας, της επιδημιολογίας και της μετεωρολογίας.
Περισσότερα στο ποστ του Beyond EO Centre NOA