ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Την ερχόμενη εβδομάδα, 222 αστροφυσικοί από 26 χώρες θα συναντηθούν στα Χανιά στο συνέδριο “Supernova Remnants III” που διοργανώνει για τρίτη φορά το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και συγκεκριμένα οι ερευνητές Πάνος Μπούμης και Σταύρος Άκρας.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο συνέδριο διερευνούν την ταξινόμηση, τις αλληλεπιδράσεις, την προέλευση, τις δομές και την εξέλιξη των υπερκαινοφανών και των υπολειμμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επιταχύνουν τα σωματίδια και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.
Ομιλίες από μέλη του ΕΑΑ:
Αλέξανδρος Χιώτελλης (προσκεκλημένος): “On the interaction of SNRs with their CS medium: evolution, properties and progenitors imprints”
Σοφία Δερλώπα: “SNR IC443 – morphology and kinematics of the “Jellyfish nebula” in three dimensions”
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης: “Establishing a mass-loss rate relation for Red Supergiants”
Επίσης θα συμμετέχουν οι ερευνητές από το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ: Bonanos Alceste, Munoz Sanchez Gonzalo, Kalitsounaki Maria και Christodoulou Evangelia.
Περισσότερες πληροφορίες: https://snr2024.astro.noa.gr/