ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 6 Ιουνίου έχουμε Νέα Σελήνη.

Στο κέντρο της Σελήνης υπάρχει ένας πυκνός, μεταλλικός πυρήνας. Αυτός ο πυρήνας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από σίδηρο και λίγο νικέλιο. Ο πυρήνας της Σελήνης είναι σχετικά μικρός (περίπου 20% της διαμέτρου της) σε σύγκριση με άλλους γήινους κόσμους (όπως η Γη) με πυρήνες που έχουν μέγεθος που πλησιάζει το 50% της διαμέτρου τους.