ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου HORIZON 2020 Soilguard

Η Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου HORIZON 2020 Soilguard που γίνεται αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη.

Beyond EO Center_09_06_2022