ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Δρ. Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός στο ΙΑΑΔΕΤ, από το Μεξικό, για την Ολική Έκλειψη Ηλίου της 8ης Απριλίου 2024.

Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών @Κέντρα Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών