ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο, με Ολική Έκλειψη Ηλίου.

Σήμερα 8 Απριλίου 2024, έχουμε δύο αστρονομικά φαινόμενα: 1) Νέα Σελήνη & 2) Ολική Ηλιακή Έκλειψη! Έκλειψη Ηλίου έχουμε όταν ο δίσκος της Σελήνης μπαίνει μπροστά από το δίσκο του Ήλιου. Σε μερικές περιοχές της Γης κρύβει το δίσκο μερικώς, αλλά σε άλλες ολικώς.
Η έκλειψη θα είναι ορατή ως ΜΕΡΙΚΗ από περιοχές της Βόρειας και της Κεντρικής Αμερικής και ως ΟΛΙΚΗ από περιοχές του Μεξικού, των ΗΠΑ και του ανατολικού Καναδά.
Η έκλειψη θα είναι ΑΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα.
Έναρξη της Έκλειψης: 18:42
Μέγιστο Έκλειψης: 21:17
Τέλος της Έκλειψης: 23:52
Μέγεθος Έκλειψης: 1.0565
Περισσότερα για την έκλειψη: http://magazine.noa.gr/archives/5312
eclipse_08_04_2024