ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο.

Σήμερα 7 Απριλίου 2024, η Σελήνη, ο φυσικός δορυφόρος της Γης, βρίσκεται στο Περίγειο. Βρίσκεται δηλαδή στη μικρότερη απόσταση από τη Γη κατά την περιφορά της γύρω της.

Moon_07_04_2024