ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αυτή την Τρίτη υπογράφεται μια σημαντική συμφωνία για το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών, Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η οποία θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Ελληνικό οικοσύστημα των επιστημονικών φορέων που σχετίζονται με τις διαστημικές τεχνολογίες.