ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Χαρτογράφηση της εξέλιξης της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από τον “Daniel”.

Ημερομηνία παραγωγής: 11/9/2023.
Υπόμνημα
(σκούρο μπλε) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία “Daniel” στις 10/9/2023
(μπλε) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία “Daniel” στις 6/9/2023
(γαλάζιο) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία “Daniel” στις 7/9/2023
(μωβ) Πλημμυρισμένες εκτάσεις από την κακοκαιρία “Ιανός” στις 20/9/2020
(κοκκινο) Περιοχή μελέτης
Πληροφορίες Χάρτη
Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από την υπηρεσία #FloodHub της Επιχειρησιακής Μονάδας “Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND” του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.
Ο σκοπός του προϊόντος είναι να χαρτογραφήσει την εξέλιξη της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας “Daniel” τον Σεπτέμβριο του 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, απεικονίζοντας παράλληλα την έκταση της πλημμύρας που προκλήθηκε από την κακοκαιρία “Ιανός” τον Σεπτέμβριο του 2020 στην ίδια ακριβώς περιοχή.
Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε από την κακοκαιρία “Daniel” της τάξης των 118.700 στρεμμάτων (11.870 εκτάρια) στις 6/9/2023, της τάξης των 430.260 στρεμμάτων (43.026 εκτάρια) στις 7/9/2023, και της τάξης των 321.658 στρεμμάτων (32.166 εκτάρια) στις 10/9/2023, ενώ από την κακοκαιρία “Ιανός” είχε εκτιμηθεί της τάξης των 155.800 στρεμμάτων (15.580 εκτάρια) στις 20/9/2020.
Στατιστικά στοιχεία για 10/9/2023:
Αγροτικές εκτάσεις: 292.652 στρέμματα (ποσοστό 91,0%)
Δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές): 4.834 στρέμματα (ποσοστό 1,5%)
Δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις: 1.311 στρέμματα (ποσοστό 0,4%)
Υδάτινες επιφάνειες, υγρότοποι και άλλα: 22.861 στρέμματα (ποσοστό 7,1%)
Σημείωση: Από το πρώτο πέρασμα του δορυφόρου (10/9/2023) έως σήμερα (11/9/2023) οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν μειωθεί περαιτέρω.
FloodHub_12_09_2023