ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δορυφορική απεικόνιση της εξέλιξης της πλημμύρας από τον “Daniel” στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Η υπηρεσία FloodHub της Επιχειρησιακής Μονάδας “Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND” του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ χαρτογράφησε την εξέλιξη της έκτασης της πλημμύρας που προκλήθηκε από την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας “Daniel” τον Σεπτέμβριο του 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, απεικονίζοντας παράλληλα την έκταση της πλημμύρας που προκλήθηκε από την κακοκαιρία “Ιανός” τον Σεπτέμβριο του 2020 στην ίδια ακριβώς περιοχή.
Ενδεικτικά, η πλημμυρισμένη έκταση που απεικονίζεται στον χάρτη (περιοχή μελέτης με κόκκινο περίγραμμα) εκτιμήθηκε από την κακοκαιρία “Daniel” της τάξης των 118.700 στρεμμάτων (11.870 εκτάρια) στις 6/9/2023, και της τάξης των 430.260 στρεμμάτων (43.026 εκτάρια) στις 7/9/2023, ενώ από την κακοκαιρία “Ιανός” είχε εκτιμηθεί της τάξης των 155.800 στρεμμάτων (15.580 εκτάρια) στις 20/9/2020 (δηλαδή σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη η πλημμυρισμένη έκταση στην περιοχή αυτή σε σύγκριση με τον “Ιανό”).
Σημειώνεται ότι από το πρώτο πέρασμα του δορυφόρου (6/9/2023) έως σήμερα (8/9/2023) οι πλημμυρισμένες εκτάσεις έχουν αυξηθεί περαιτέρω.
Σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη αξιόπιστης εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου με συνεχώς ενημερωμένα και υψηλής ανάλυσης σχέδια κινδύνου για όλες τις ευάλωτες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές του τοπίου (π.χ. από δασικές πυρκαγιές) και τις χρήσεις γης (κατοικημένες περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κρίσιμες υποδομές κτλ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία υλοποιείται, μεταξύ άλλων, λεπτομερής και πολυπαραμετρική εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, με παράλληλο σχεδιασμό έργων προστασίας.
Στατιστικά στοιχεία για 7/9/2023:
Αγροτικές εκτάσεις: 420.200 στρέμματα (ποσοστό 97,7%)
Δομημένες εκτάσεις (με αστική/οικιστική χρήση και τεχνικές υποδομές): 2.170 στρέμματα (ποσοστό 0,5%)
Δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις: 880 στρέμματα
(ποσοστό 0,2%)
Υδάτινες επιφάνειες, υγρότοποι και άλλα: 7.010 στρέμματα (ποσοστό 1,6%)
Αξιοποιήθηκαν οι δορυφορικές εικόνες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Sentinel-1Α υψηλής χωρικής ανάλυσης (10 m) οι οποίες λήφθηκαν στις 6/9/2023, τοπική ώρα 7:40, και στις 7/9/2023, τοπική ώρα 19:24 και συλλέχθηκαν από το Hellenic Mirror Site. Το χαρτογραφικό προϊόν δημιουργήθηκε με τη χρήση αλγορίθμου μηχανικής μάθησης στα κανάλια VV και VH των δορυφορικών εικόνων Sentinel-1A.
FloodHub_09_09_2023