ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Στις 2 Ιουνίου ο πλανήτης Άρης βρίσκεται 2,4 μοίρες νότια της Σελήνης. Τα δύο ουράνια σώματα θα είναι ορατά μετά τις 3:46 το πρωί, στα ανατολικά.

Ο Άρης έχει δύο μικρούς φυσικούς δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δείμο. Δεν έχει δακτυλίους, όπως ο Κρόνος για παράδειγμα. Αλλά, σε 50 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο Φόβος συγκρουστεί με τον Άρη ή διαλυθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν δακτύλιο σκόνης γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.