ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 2 Ιουνίου η Σελήνη βρίσκεται στο Περίγειο, δηλαδή στην ελάχιστη απόσταση της από τη Γη.

Η ελάχιστη αυτή απόσταση δεν είναι σταθερή, αλλά κυμαίνεται από 356.400 έως 370.400 χιλιόμετρα. Για τη σημερινή ημέρα η ελάχιστη απόσταση της Σελήνης από τη Γη θα είναι περίπου 368.100 χιλιόμετρα. Σημειώνουμε πως η απόσταση της Σελήνης γύρω από τη Γη κυμαίνεται από 356.400 έως 406.700 χιλιόμετρα.