ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Υποτροφίες Marie Curie στο ΙΑΑΔΕΤ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών, και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσκαλεί διδάκτορες και νέους επιστήμονες να υλοποιήσουν τους ερευνητικούς τους στόχους στο ΙΑΑΔΕΤ μέσω του προγράμματος Marie Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2014). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.