ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Ένας Τεχνικός Ηλεκτρονικός και ένας Τεχνικός/Προγραμματιστής

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών, και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκυρήσει μία θέση Τεχνικού Ηλεκτρονικού Η/Υ, με σκοπό την υποστήριξη των συστημάτων του τηλεσκοπίου “Αρίσταρχος” και μία θέση Τεχνικού/Προγραμματιστή Η/Υ, με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικά όργανα του τηλεσκοπίου. Γιά περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.