ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέση συνεργάτη για υποστήριξη των Κέντρων Επισκεπτών του ΕΑΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για θέση συνεργάτη στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Κέντρων Επισκεπτών του ΕΑΑ στο Θησείο και στην Πεντέλη οι οποίες σχετίζονται με τον προγραμματισμό και οργάνωση ξεναγήσεων καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστιμών δράσεων που λαμβάνου χώρα σε αυτά, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται εδώ.