ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 θέση) για τις ανάγκες του έργου D-TECT (ERC-2016-COG)

Η ομάδα Tηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης, επί συμβάσει έργου, για την διεξαγωγή μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού και την ανάπτυξη επίγειας και εναέριας πλατφόρμας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του έργου D-TECT (ERC-2016-COG) με ημερομηνία έναρξης την 1 Σεπτεμβρίου 2017. Η θέση αφορά επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης πτυχιούχους ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (τμήματος Φυσικής, Γεωφυσικής, σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή παρεμφερούς πτυχίου), οι οποίοι να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα του αιτούντος για ταξίδια και συμμετοχή σε πειράματα εκτός Αθηνών. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση vamoir@noa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της ομάδας μέσα από την ιστοσελίδα http://apcg.space.noa.gr/.