ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέση Ερευνητή Β (από εξέλιξη) στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μια μόνιμη θέση Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο “Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό μέρος του φάσματος” η οποία προέκυψε από αίτημα εξέλιξης Ερευνητή Γ’ βαθμίδας. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 4 Δεκ. 2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.