ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσιο του έργου της ESA “Hubble Catalogue of Variables”

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα πλαίσια του προγράμματος της ESA “Hubble Catalogue of Variables”, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των μεταβλητών αστέρων στο Hubble Source Catalog (HSC). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.