ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου της ESA “NELIOTA”

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για 12 μήνες με πιθανή επέκταση έως το τέλος του έργου στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος «NEO Lunar Impacts and Optical Transients with the Aristarchos Telescope (NELIOTA)». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.