ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μια θέση μηχανικού λογισμικού πλήρους απασχόλησης για δεκαοκτώ (18) μήνες

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), προκηρύσσει μια θέση μηχανικού λογισμικού (software engineer), πλήρους απασχόλησης για δεκαοκτώ (18) μήνες, στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος «NEO Lunar Impacts and Optical Transients with the Aristarchos Telescope (NELIOTA)». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.