ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μια θέση μερικής απασχόλησης σε υποστήριξη διαχείρισης έργου στο πλαίσιο του 4ετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος “NEO Lunar Impacts and Optical Transients with the Aristarchos Telescope (NELIOTA)”. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος, σε στενή συνεργασία με την ομάδα NELIOTA. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.