ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου ερευνητικού προσωπικού επιφορτισμένο με την διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων στον τομέα του Διαστήματος, με κωδικό θέσης ΕΕ2 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου EOPEN που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την έρευνα στην επεξεργασία μεγάλων δορυφορικών δεδομένων, την συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση κάποιων Ευρωπαϊκών έργων, στο συντονισμό της τεχνικής ομάδας εργασίας του έργου, και την προετοιμασία, επιμέλεια και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Επίσης, η θέση απαιτεί την άμεση αλληλεπίδραση με τελικούς χρήστες και οργανισμούς-εταίρους, συνεπώς δεξιότητες στην παρουσίαση και τη διαπροσωπική επικοινωνία είναι σημαντικές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.