ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού ειδικού διαχείρισης έργων με κωδικό θέσης ΔΕ1 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου EOPEN που υλοποιείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την υποστήριξη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος. Παράλληλα το αντικείμενο αφορά σε διαχείριση προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη, οικονομικό σχεδιασμό προτάσεων, οργάνωση ταξιδιών και συνεδρίων κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.