ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών του έργου Sentinels Rolling Archive Operations στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sentinels Rolling Archive User Access, Operations, Maintenance and Evolutions που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων για ειδικούς επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Πληροφορικής ή παρεμφερούς εξειδίκευσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.