ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Nέα Θέση Ερευνητή Γ στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μία θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ’ βαθμίδας) με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο “Ηλιοφυσική με έμφαση στη μελέτη του Ήλιου και του γεωδιαστήματος”. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.