ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέση Ερευνητή Β (από εξέλιξη) στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μία μόνιμη θέση Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο “Παρατηρησιακή Αστροφυσική με έμφαση στην Αστρονομία Ακτίνων Χ και στην Κοσμολογία” η οποία προέκυψε από αίτημα εξέλιξης Ερευνητή Γ’ βαθμίδας. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 17η Ιουλίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.