ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στην αστροφυσική στο πλαίσιο του έργου ERC-COG “ASSESS”

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει 2-3 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών με θέμα τον ρόλο της επεισοδιακής απώλειας μάζας στους αστέρες μεγάλης μάζας, που περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό αστέρων μεγάλης μάζας σε κοντινούς γαλαξίες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ERC κι έχει τίτλο “Episodic Mass Loss in Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe” (ASSESS). Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) πιέστε εδώ.