ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Δύο Θέσεις Ερευνητή Β (από εξέλιξη) στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει δύο μόνιμες θέσης Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας), οι οποίες προέκυψαν από αντίστοιχα αιτήματα εξέλιξης Ερευνητών Γ’ βαθμίδας. Η μία θέση έχει γνωστικό αντικείμενο “Τηλεπισκόπηση του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος με έμφαση σε δεκτες SAR και υπερφασματικούς δέκτες” και η δεύτερη “Φυσική του Διαστήματος με έμφαση στην Ιονόσφαιρα της Γης”. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 5 Μαΐου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.