ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Μία θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη Μηχανικού ή Επιστήμονα Πληροφορικής, με κωδικό ΑΡΙΣΤΕΙΑ-HSI-1, και αντικείμενο την «Ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών ταξινόμησης και ομαδοποίησης σε υπερφασματικές εικόνες». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.