ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Δύο διετείς θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών

Ανακοινώνουμε δύο διετείς θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών, με θέμα την μελέτη εκτεταμένων φαινομένων γραμμών εκπομπής με την νέα κάμερα Manchester-Athens Wide Field Camera (MAWFC) που θα αναπτυχθεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Jodrell Bank Centre for Astrophysics. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.