ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης – BEYOND .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση συνεργατών για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου “Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών (Aκρώνυμο στα αγγλικά : “BEYOND”)”- Ref: 316210 – BEYOND EC project (FP7-REGPOT-2012-2013), που υλοποιείται στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της πρόσκλησης SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME – Coordination and Support Actions. Γιά περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.