ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

A SYSTEM FOR IMPROVED MANAGEMENT OF OIL SPILL POLLUTION OF SEAS BASED ON SATELLITE TECHNOLOGY