ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

MODELLING AND CORRECTION OF ATMOSPHERIC AND ORBITAL ARTEFACTS ON InSAR DERIVED CALCULATIONS TOWARDS AN IMPROVED SEISMIC AND VOLCANIC RISK ASSESSMENT