ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
TRAINING

Παιχνίδια Αστρονομίας

Ένα διαδραστικό και βιωματικό πρόγραμμα για ηλικίες 5-7 ετών στο οποίο γίνεται παρουσίαση του Ηλιακού Συστήματος με απλό τρόπο και πολλά παιχνίδια. Καιρού επιτρέποντος, ακολουθεί ηλιακή παρατήρηση.