ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Melpomeni_Zoka
Ζώκα Μελπομένη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Μελπομένη Ζώκα έλαβε το προπτυχιακό της δίπλωμα στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Γεωργική Επιστήμη και Μηχανική από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2018. Έπειτα, το 2020, έλαβε το δεύτερο μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Επιστήμη της Γεωπληροφορικης και Τηλεπισκόπησης απο το Wageningen University & Research. Σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, σε θέματα που αφορούν την δορυφορική τηλεπισκόπηση στους τομείς των φυσικών καταστροφών και εδαφολογίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν φυσικές και ανθρωπογενής καταστροφές, φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος), υποβάθμιση γης, αποψίλωση δασών και θαλάσσια ρύπανση.