ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσαρόγλου Στέλλα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2103490016
Γραφείο: Καρύστου 6, Πανόρμου & ΙΑΑΑΔΕΤ Πεντέλη (γραφείο 217)
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Στέλλα Τσαρόγλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τελειόφοιτη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές» του Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος εργάστηκε πάνω σε projects Τηλεπισκόπησης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ArcGIS για την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων καθώς και στην επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων με τα προγράμματα Python, IDL και Matlab. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ειδικότερα στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο έργου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Τον Αύγουστο του 2020 έγινε μέλος του ΙΑΑΔΕΤ–ΕΑΑ ως βοηθός ερευνητή στα πλαίσια επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων για την ανάλυση γεωργικών συστημάτων διαλειτουργικότητας, διάχυση αποτελεσμάτων και διαχείριση έργων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επιχειρηματικότητα του Διαστήματος, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Ανάλυση Γεωχωρικών και Δορυφορικών Δεδομένων και Διαστημικές Εφαρμογές.