ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σαλτα
Σάλτα Φωτεινή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Δρ Φωτεινή Σάλτα είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το ΑΠΘ (2000), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος από το ΕΚΠΑ (2002), Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Διαιτολογίας & Διατροφής από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2007) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2022). Από 2006 έως το 2022, εργάστηκε ως Project Manager στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), όπου υλοποίησε 40 εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά έργα σε διάφορους τομείς, όπως η επιστήμη τροφίμων, η διατροφή, η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η καινοτομία και η εκπαίδευση & κατάρτιση. Από το 2022, συνεχίζει να αξιοποιεί την εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της στη διαχείριση έργων και εργάζεται ως Project Manager στην Επιχειρησιακή Μονάδα «BEYOND» του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.