ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σαϊνίδης Δημήτρης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Σαϊνίδης Δημήτρης είναι κάτοχος διπλώματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2015-2019) καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος Επιστήμης Δεδομένων από το Αριστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει προϋπηρεσία στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού καθώς και του Computer Vision από την προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία (2020-2022) στο εργαστήριο VCL του ΕΚΕΤΑ.

Από τον Οκτώβριο του 2022 ο Δημήτριος εργάζεται ως Data Scientist στο BEYOND Center του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΝΟΑ). Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας Earth Observation δεδομένα (EO).