ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ντορελλα Παπαδοπουλου
Παπαδοπούλου Θεοδώρα (Ντορέλλα)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

H Θεοδώρα (Ντορέλλα) Παπαδοπούλου έλαβε το δίπλωμα του Μαθηματικού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 2011. Το 2013, απέκτησε Master of Science (M.Sc.) στις «Φυσικές Μεθόδους Τηλεπισκόπησης με Εξειδίκευση σε Ωκεανό, Κλίμα, Ατμόσφαιρα και Χωρικές Παρατηρήσεις» της σχολής Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie (Paris VI).

Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται στην ΑRGANS Limited ως χειρίστρια στο Copernicus Sentinel-2 Mission Performance Centre και από το 2016 έως και το 2021, εργάστηκε ως Ειδικός Παρατήρησης Γης  και Συντονίστρια Διεθνών Δραστηριοτήτων ΕΟ για Αντιμετώπιση Καταστροφών, μεταξύ άλλων για το International Charter ‘Space and Major Disasters’ και το CEOS WG on Disasters, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Σήμερα, εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης και  διαχειρίστρια έργων στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, σε θέματα που αφορούν την Παρατήρηση Γης μέσω δορυφόρων και τις διαστημικές εφαρμογές.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δορυφορική τηλεπισκόπηση, Παρατήρηση Γης, Διαχείριση κινδύνου φυσικών καταστροφών, Διαχείριση έργων, Συντονισμός διεθνών ομάδων εργασίας.