ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μεταλλινός Σπυρίδων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο: 202