ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κοκκαλιδου
Κοκκαλίδου Μάρθα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Κοκκαλίδου Μάρθα είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το 2020. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στους Φυσικούς Κινδύνους και Αντιμετώπιση Καταστροφών το 2022 από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2021 έως και σήμερα εργάζεται στην υποστήριξη έρευνας στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων, Χαρτογράφηση και χωρική ανάλυση δεδομένων με χρήση ΓΣΠ (GIS) και εφαρμογών Τηλεπισκόπησης, Παρατήρηση της Γης και επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων, Μοντελοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς, Παρακολούθηση δορυφορικών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για ανίχνευση και χωροχρονική εξάπλωση πυρκαγιάς.