ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Εκτωρας Φωκάς_photo
Φωκάς Έκτορας Διονύσιος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Έκτορας Διονύσιος Φωκάς είναι προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, με κατεύθυνση ‘Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα’. Το 2023 ξεκίνησε την πρακτική του στην ομάδα των ελληνικών Copernicus Data Hubs στην επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει σκοπό την διανομή δεδομένων των δορυφόρων Copernicus Sentinels σε υπηρεσίες και οργανισμούς που έχουν συνάψει συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Έκτοτε, εργάζεται επισήμως στην ομάδα των Copernicus Data Hubs πάνω στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη συντήρηση υπηρεσιών. Ασχολείται επίσης με δύο από τα κύρια ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα της ομάδας, με τίτλο “Copernicus Sentinel Hubs” και “Copernicus Relay Data Hub”, με σκοπό την σωστή λειτουργία τους.