ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χαιρεκάκης Θεμιστοκλής
Χαιρεκάκης Θεμιστοκλής
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
Γραφείο: 205
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Θεμιστοκλής Χαιρεκάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου της Αθήνας (ΑΤΕΙ) από το 2003. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τον Ιούλιο του 2010. Εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης με συμβάσεις έργου στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, από τον Αύγουστο του 2004. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος Ερευνητικών Προγραμμάτων. Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ερευνητικό Πρόγραμμα BEYOND “Building a Centre of Excellence for Earth Observation based monitoring of Natural Disasters in south-eastern Europe”.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, προγραμματιστική ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ολοκληρωμένων δικτυακών γεωχωρικών εφαρμογών, υπηρεσιών και βάσεων δεδομένων, προσανατολισμένων στην διαχείριση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων (καταλόγων αρχείου, πραγματικού χρόνου).