ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ξυλούρης Μανώλης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΑΔΕΤ
Τηλέφωνο: 2103490870
Γραφείο: 106
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Μανώλης Ξυλούρης έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1992 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα το 1994 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 1999 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Tο 2001 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη και από τον Οκτώβριο του 2001 στο Τμήμα Αστροφυσικής του CEΑ/Saclay στη Γαλλία. Το 2003 εξελέγη Δόκιμος Ερευνητής (Ερευνητής Δ’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (ΙΑΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το 2007 προήχθη σε Εντεταλμένο Ερευνητή (Ερευνητή Γ’ βαθμίδας) στο ΙΑΑ/ΕΑΑ, ενώ το 2011 προήχθη σε Κύριο Ερευνητή (Ερευνητής Β’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ. Από το 2017 είναι Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική με ειδίκευση σε εξωγαλαξιακή αστροφυσική και διαστημική αστρονομία στο υπέρυθρο. Μελέτη προβλημάτων διάδοσης ακτινοβολίας σε γαλαξίες, μελέτη των ιδιοτήτων της σκόνης σε κοντινούς γαλαξίες καθώς και των ιδιοτήτων της μεσοαστρικής ύλης σε Λαμπρούς Γαλαξίες στα Υπέρυθρα μήκη κύματος (ULIRGs). Είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας των τηλεσκοπίων 2.3μ Αρίσταρχος και 1.2μ στο Κρυονέρι.