ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κεραμιτσόγλου Ιφιγένεια
Κεραμιτσόγλου Ιφιγένεια
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490867
Γραφείο: 215
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου είναι απόφοιτη του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master of Science) στην Τηλεπισκόπηση από το University College London (UCL) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Space and Atmospheric Physics Group του Imperial College London.

Η Ιφιγένεια έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων. Είναι συντονίστρια του Έργου και της υπηρεσίας EXTREMA για τις ακραίες θερμοκρασίες στις πόλεις. Διατελεί co-leader της δράσης για την παγκόσμια παρατήρηση των αστικών περιοχών (Global Urban Observation and Information Task, SB-04) της διεθνούς πρωτοβουλίας Group on Earth Observations (GEO). Έχει πολυάριθμες επιστημονικές συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς και σημαντική διδακτική εμπειρία. Τέλος, είναι εκπρόσωπος του ΙΑΑΔΕΤ στην Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (Hyogo Framework for Action – HFA).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δορυφορική αποτύπωση στο θερμικό υπέρυθρο του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, Ανάπτυξη συστημάτων με χρήση προχωρημένων αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων, Αποτίμηση καμένων εκτάσεων και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές, όπως χαρτογράφηση είδους και πυκνότητας καύσιμης ύλης, Επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (< 10 m) για την αποτύπωση και παρακολούθηση προστατευόμενων χερσαίων περιοχών με χρήση προηγμένων μεθόδων ταξινόμησης, Ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων στήριξης αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού με εφαρμογές στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων (ειδικότερα δασικών πυρκαγιών, θαλάσσιας ρύπανσης, καυσώνων).